Noord-Nederland: de slimme energieregio
 
Noord-Nederland werkt aan de transitie naar een energieneutrale regio en wil haar koppositie op dit gebied behouden en versterken. In de afgelopen jaren is de energiesector in Noord-Nederland enorm gegroeid. Zowel het aandeel hernieuwbare energie als het aandeel banen in de duurzame-energiesector neemt sterker toe dan in de rest van het land. Het Noorden loopt voorop in de productie van duurzame energie. Met een groot opgesteld vermogen aan windenergie, groen gas en biomassa, maar ook warmteprojecten en zonne-energie, levert het Noorden een meer dan evenredige bijdrage aan de duurzame energieproductie in Nederland.
 

 
Ondanks deze inzet is er nog veel nodig om invulling te geven aan de nationale doelstellingen. Wij kiezen ervoor om in nadrukkelijke dialoog met de samenleving hier invulling aan geven. We zijn immers zuinig op onze regio en onze fraaie landschappen. Daarom ontwikkelt elke provincie samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en stakeholders een breed gedragen ruimtelijk beleidsplan over de ‘energiemix’ van de regio. Inclusief de route hiervoor naar 2030 en verder. Hiermee nemen wij ons deel van de verantwoordelijkheid om te komen tot een gebalanceerd energiesysteem. Een energiesysteem waar niet alleen balans is tussen vraag en aanbod, maar ook een balans tussen Rijksbeleid en regionale inzet.
 
1. Noord-Nederland proeftuin voor het Europese energiesysteem van de toekomst
De energiesector in Noord-Nederland bevindt zich in het centrum van het West-Europese gas- en elektriciteitsnet. In nauwe samenwerking met Noord-Duitsland (Nedersaksen) werkt Noord-Nederland er aan voorloper te zijn binnen de Europese Energie Unie. 
  • Noord-Nederland biedt aan om samen met het Rijk en onze (internationale) partners een ‘roadmap voor grensoverschrijdende energiesystemen’ uit te werken. 
  • De Eemshaven heeft de ambitie om het ‘stopcontact’ van Noord-Europa te worden voor de Nederlandse en buitenlandse windvelden op de Noordzee boven Nederland.
  • Noord-Nederland wil gezamenlijk met het Rijk inzetten op het versterken van Energyport (Noord-) Nederland als internationaal energieknooppunt en kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie. Dankzij de aanwezige energie-infrastructuur, de kennispositie en de ruimtelijke kenmerken kan Noord-Nederland deze rol vervullen (SVIR, 2012).
 
​2. Noord-Nederland koploper op het gebied van innovatieve energietransitie
Door het Rijk, de regio en het bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis. Inmiddels studeert de eerste lichting nieuwe energie-experts af aan de Energy Academy Europe en het Energy College. Door in Noord-Nederland toonaangevende energieprojecten mogelijk te maken, behouden we dit talent en kunnen we nieuwe ontdekkingen blijven doen. 
  • Onderzoekers van Wetsus hebben ontdekt dat het mogelijk is om elektrisch geladen water te produceren (een “waterbatterij”). Deze ontdekking zou van groot belang kunnen zijn voor toepassingen in de industrie of in de medische wereld. 
  • Innovaties, zoals het ombouwen van de NUON-magnumcentrale tot waterstof-batterij, bieden de oplossing voor toekomstig overaanbod van windenergie.
  • De HESI-faciliteit (Hybride Energie Systeem Integratie) van onderzoeksinstituut TNO in Groningen is de eerst testomgeving in Europa waar bedrijven in een gecontroleerde realistische omgeving energie-innovaties kunnen uitproberen. 


3. Noord-Nederland: samenwerken in de Energy Valley regio
In de Energy Valley-regio (Groningen, Fryslân en Drenthe) is de implementatie van onze regionale energiestrategie in handen van de samenwerkende partijen uit onderwijs, bedrijfsleven, burgerinitiatieven en overheden. Lokaal en maatschappelijk draagvlak is onmisbaar voor het realiseren van een succesvolle energietransitie.

Er is een enorm aantal grote en kleine regionale initiatiefnemers dat aan de slag wil met het lokaal opwekken van zonne-energie. In het Noorden wordt nu al twee keer meer zonne-energie opgewekt dan het landelijk gemiddelde. Het Noorden bouwt deze koppositie verder uit in goede afstemming over de inpassing van de opwekking van duurzame energie met zijn inwoners, zowel bij grootschalige energie-initiatieven als gedreven vanuit lokale initiatieven. 


Meer weten of meedenken?
Wil je meer weten over Noord-Nederland als slimme energieregio? Download dan de brochure of neem via onderstaande knop contact op met Boris Pents, coördinator Energiebeleid bij de provincie Drenthe